Translations:Features/75/sr-el From Online Manual

Revision as of 09:17, 19 November 2011 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "===Zabranjivanje=== * Zabrana članova na osnovu njihovih korisničkih imena, imejl adrese, IP adrese ili imena hosta. *'''Podržava džokere za imejl adresu, IP adresu, i ime ho...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zabranjivanje

  • Zabrana članova na osnovu njihovih korisničkih imena, imejl adrese, IP adrese ili imena hosta.
  • Podržava džokere za imejl adresu, IP adresu, i ime hosta.
  • Uključi razlog za zabranu (vidljiv zabranjenom korisniku).
  • Uključi belešku zabrane (vidljiva samo administratorima).
  • Biranje između pune zabrane, "nema poruka 'zabrane, ili zabrane registracije.
  • Uključivanje vremena isteka za zabrane.