Translations:Features/68/sv

From Online Manual

Revision as of 11:55, 19 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "===Användargrupper=== *Skapa användargrupper utifrån rättigheter, behörighet och/eller utseende. *Användare kan tillhöra flera användargrupper där en av grupperna är...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Användargrupper

  • Skapa användargrupper utifrån rättigheter, behörighet och/eller utseende.
  • Användare kan tillhöra flera användargrupper där en av grupperna är den primära.
  • Automatiskt tilldela användargrupp utifrån hur många inlägg en användare har skapat.
  • Ange hur många privata meddelanden en användare totalt kan ha utifrån användargrupp.
  • Tilldela emblem eller stjärnor till en användargrupp utifrån primär grupp.
  • Ange vilken användargrupp som har tillgång till vilka tavlor.