Translations:Features/68/sr-el From Online Manual

Revision as of 09:50, 30 July 2011 by Dzonny (talk | contribs) (Created page with "===Grupe članova=== *Kreiranje grupe članova za grupisanje dozvola i prava za pristup forumu članovima. *'''Jednom članu se može dodeliti više korisničkih grupa, sa jednom...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Grupe članova

  • Kreiranje grupe članova za grupisanje dozvola i prava za pristup forumu članovima.
  • Jednom članu se može dodeliti više korisničkih grupa, sa jednom grupom kao primarnom.
  • Definisanje grupa koje se automatski dodeljuju članovima na osnovu broja poruka.
  • Određivanje maksimalnog broja privatnih poruka koje određena grupa može dostići.
  • Dodela grafičkih simbola određenim grupama - od primarne grupe.
  • Određivanje koje grupe imaju mogućnost pristupa određenim forumima.