Translations:Features/42/sv

From Online Manual

Revision as of 11:41, 19 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "===Användarautentisering=== *Lösenordspåminnelse via e-post med bekräftelse (lösenordet nollställs inte automatiskt). *Både kak- och sessionsbaserad autentisering (fung...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Användarautentisering

  • Lösenordspåminnelse via e-post med bekräftelse (lösenordet nollställs inte automatiskt).
  • Både kak- och sessionsbaserad autentisering (fungerar utan kakor).
  • Kakor kan sättas lokalt, globalt för alla underdomäner eller normalt.
  • Justerbar tid för hur länge kakan är giltig.