Translations:Features/26/sr-el From Online Manual

Revision as of 19:53, 1 November 2011 by Branko. (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Forumi i Kategorije

  • Grupisanje foruma u kategorije koje se mogu skupiti.
  • Podešavanje kategorija tako da nemaju mogućnost skupljanja.
  • Promena rasporeda foruma unutar kategorija, ili reorganizacija kategorija.
  • Kreiranje potforuma u sklopu određenih foruma.
  • Dodavanje moderatora forumima.
  • Dozvola određenoj grupi da pristupi forumu, uključujući i goste.
  • Konfigurisanje dozvola za svaku korisničku grupu na nivou foruma.
  • Indikator o novim porukama u potforumu, a bez indikatora u roditeljskom forumu.