Translations:Features/129/sr-el From Online Manual

Revision as of 07:29, 8 September 2012 by Branko. (talk | contribs) (Created page with "===Kalendar Podrška=== *Prikazuje Rođendane, Događaje i Praznike. *Prikazuje informacije kalendara na početnoj stranici. *Povezuje postojeću temu sa kalendarom. *Odobravanje...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kalendar Podrška

  • Prikazuje Rođendane, Događaje i Praznike.
  • Prikazuje informacije kalendara na početnoj stranici.
  • Povezuje postojeću temu sa kalendarom.
  • Odobravanje samo određenim članovima/grupama da objavljuju događaje.
  • Objavljivač događaja može uređivati događaj .
  • Događaji se mogu spojiti sa više dana.