Translations:Bulletin board code/19/pl From Online Manual

Revision as of 17:32, 21 November 2013 by Chainy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Kolejność w której znaczniki są zagnieżdżone jest bardzo ważne. Gdy znaczniki formatowania tekstu, takie jak rozmiar, pogrubienie lub kursywa są sparowane z tagami wyrównania tekstu centralnie, do lewej, do prawej i przed. Tagi formatowania muszą być umieszczone wewnątrz znaczników wyrównania. Na przykład, w przypadku znacznika wielkości zmiany czcionki, należy umieścić go w następujący sposób: