Difference between revisions of "Registering/tr" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "Kayıt Olma")
 
(39 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{TOCright}}{{Other languages}}<!--This introduction was added for the wiki page -->
+
{{Other languages}}
When a user sets up an SMF forum, or wishes to join another SMF forum, they should Register an account. This will enable them to maintain a consistent identity while posting and keep track of what they have read, no matter where they are working from or what computer they are using. They will be able to fill out a personal Profile and use the built-in Personal Message system. They will also be able to subscribe to e-mail notifications, monitor their forum activity and more.
+
{{TOCright}}
  
==<!--$txt['manual_section_when_how_register'] -->When and How to Register==
+
Bir kullanıcı bir SMF forum kurduğunda, veya başka bir SMF foruma katılmak istediğinde, bir hesap kayıt ettirmesi gerekmektedir. Bu onların ileti gönderirken ve ne okuduklarını takip eden kalıcı bir tanımlanma şeklidir. {{llink|Profile|text=Kişisel profil}} alanlarını doldurabilirler ve yapı-içi {{llink|Personal messages|text=Özel Mesaj}} sistemini kullanabilirler. Ayrıca e-posta bildirimlerine abone olabilirler, forum aktivitilerini görüntüleyebilirler ve dahası.
  
<!--$txt['manual_register_access_describe']-->Certain forums may choose to restrict access to the full forum or selected areas, allowing only registered members to view the content. A guest should register when they wish to participate in forum discussions, visit a forum frequently, and access members-only areas and benefits.
+
==Ne Zaman ve Nasıl Kayıt Olunur==
  
<!--$txt['manual_register_guest_describe']-->A guest is any person or spider that is not logged into the forum. Once a person registers they become a member, however, they will still show up as a guest until they log in.
+
Bazı forumlar belki tüm foruma erişimi veya seçili bölümlere erişimi kısıtlayabilir, sadece kayıtlı üyelere içeriğin gösterilmesine izin verir. Ziyaretçinin, forum tartışmalarına katılmak istediği, forumu sıklıkla ziyaret ettiği, ve sadece üyelerin erişebildiği bölümlere erişmek ve faydalarından yararlanmak istediği zaman üye olması gerekmektedir.
  
<!--$txt['manual_register_member_describe']-->Members have access to profile and notification options that are unavailable to guests. Members can also be placed in membergroups, made moderators or administrators, given special permissions, and access members-only areas. Being able to send personal messages, receive forum emails, and post new polls and topics are some additional benefits that may be available to members of the forum.
+
Ziyaretçi, foruma giriş yapmamış herhangi bir kişi veya örümcek olabilir. Kişi kayıt olduğu zaman üye olmuş olur, fakat giriş yapıncaya kadar hala ziyaretçi olarak gözükecektir.
  
<!--$txt['manual_register_how']-->A guest may register at any time by simply selecting the Register option from the main menu.
+
Üyelerin profil ve bilgilendirme seçeneklerine erişim hakları vardır ki ziyaretçilerin bu hakkı yoktur. Üyeler ayrıca üyegrupları, moderatör veya yönetici bölümlerine yerleştirilebilir, bunlar özel izinler verir ve üyelerin sadece erişebileceği alanlar. Özel mesaj gönderebilme, forum epostalarını alabilme, ve yeni anketler, konular açabilme gibi bazı ek yararlar sadece forumun üyeler için mevcut olacaktır.
  
==<!--$txt['manual_section_registration_screen']-->The Registration Screen==
+
Bir ziyaretçi istediği zaman foruma ana menüdeki Kayıt ol seçeneği ile kayıt olabilir.
  
<!--$txt['manual_register_agree']-->Most forums require a guest to accept their registration agreement before the registration process can begin. By checking the I Agree option, a guest consents to comply with the agreement throughout the duration of their membership. Some forums may also incorporate a minimum age into the agreement process.
+
==Kayıt Ekranı==
  
<!--$txt['manual_register_arrival']-->[[File:registration_form.jpg|thumb|500px]]
+
Bir çok forum, kayıt işlemini başlatmadan önce kayıt sözleşmesini kabul etmenizi ister. Kabul Ediyorum seçeneğini işaretleyerek, ziyaretçi üyeliği boyunca uymakla yükümlü olduğu sözleşmeyi kabul eder. Bazı forumlar sözleşme sürecinde alt yaş sınırı koyabilirler.
Upon arrival at the registration screen, a guest is requested to enter a username and a valid email address. Failure to use a valid email address may hinder registration, depending on how a forum is configured. Guests are also given the opportunity to allow forum members to email them.
 
  
<!--$txt['manual_register_auth']-->An authentication method must be chosen, as well. The most common method is simply choosing a password. Although, some forums may provide members with the opportunity to use an OpenID.
+
{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}}
 +
Kayıt ekranına gelindiğinde, ziyaretçinin bir kullanıcı adı ve geçerli bir eposta adresi girmesi gerekmektedir. Forumun nasıl ayarlandığına göre, geçerli bir eposta adresinin kullanılmaması forum yapısına göre üyeliği engelleyebilir.
  
<!--$txt['manual_register_verify']-->A form of visual verification may be present in order to confirm that a guest is actually a person and not a bot. This verification may be requested in two ways - CAPTCHA and custom questions. The CAPTCHA method displays an image containing a random collection of letters, which a guest must enter into a text field. The custom questions method displays one or more relatively simple questions, which a guest must answer correctly. A forum may be configured to use both methods at the same time.
+
Yetkilendirme metodu seçeneği eğer OpenID yöneticiler tarafından bir kayıt olma seçeneği olarak kullanılmaya izin verilmiş ise sadece gösterilir. Eğer OpenID'ye izin verilmemiş ise şifre girilmelidir.
  
<!--$txt['manual_register_complete']-->Once a guest completes the registration form, there are three possibilities for what is displayed next based on how the forum is configured.
+
Ziyaretçinin gerçekten bir kişi mi ve bot olmadığını doğrulamak için görsel doğrulama formları gösterilebilir. Bu doğrulama iki şekilde olabilir - CAPTCHA ve özel sorular. CAPTCHA metodu bir resim içeriğinde rastgele harf toparlanmış şekildedir, ki ziyaretçinin bir metin bölümüne girmesi zorunludur. Özel sorular metodu ise, bir veya daha fazla basit sorudan oluşur, üyenin doğru olarak yanıtlamak zorundadır. Bir forum iki metoduda aynı zamanda kullanmak üzere ayarlanmış olabilir.
  
*'''<!--$txt['manual_register_login']-->Login''' - <!--$txt['manual_register_login']-->If registration is immediate, the new member will be automatically logged in after completing the registration form.
+
Ziyaretçi kayıt formunu tamamladıktan sonra, forumun yapılandırıldığı şekle göre sıradaki adımda gösterilebilecek üç seçenek vardır.
*'''<!--$txt['manual_register_activate']-->Activation''' - <!--$txt['manual_register_activate']-->If a message about email activation is displayed, the new account must first be activated before login. An email with instructions how to proceed is sent to the new member's email address.
 
*'''<!--$txt['manual_register_approve']-->Approval''' - <!--$txt['manual_register_approve']-->If a message about member approval is displayed, the new account must first be approved by an administrator before login. An email acknowledging the new member is sent to their email address. Another email is sent later to inform them whether or not their application has been approved.
 
  
==<!--$txt['manual_section_activating_account'-->Activating A New Account==
+
*'''Giriş''' - Eğer kayıt anında ise, yeni üye kayıt formunu doldurduktan sonra otomatik olarak giriş yapar.
 +
*'''Aktivasyon''' - Eğer eposta aktivasyonu hakkında bir mesaj gösterilirse, yeni hesap giriş yapmadan önce aktifleştirilmelidir. İşlemlerin nasıl yapılacağına dair anlatım içeren bir eposta yeni üyenin eposta adresine gönderilir.
 +
*'''Onaylı''' - Eğer onaylanma hakkında bir mesaj gösterilirse, yeni hesap giriş yapmadan önce bir yönetici tarafından onaylanmalıdır. Bunu bildiren bir eposta yeni üyenin eposta adresine gönderilir. Diğer bir eposta ise başvurusunun kabul edilip, edilmediğine dair olarak gönderilir.
  
<!--$txt['manual_activate_describe']-->If a forum is configured to require email activation before login, an email will be sent to the email address provided at registration. Important account information, such as username and password, can be found in this email, as well as an activation link. Selecting the activation link activates the member's account and prompts them to login. If a problem occurs with the activation link, the email also provides an activation code that can be used to complete the process.
+
==Yeni Bir Hesabın Aktivasyonu==
  
<!--$txt['manual_activate_error']-->If a member attempts to login before completing the activation process, an error will be displayed noting that their email address must be validated. A ''Need another activation email?'' link is also displayed in case the email has somehow been lost.
+
Eğer forum girişten önce eposta aktivasyonu gerekli şekilde ayarlanmışsa, kayıt esnasında sağlanan eposta adresine bir eposta gönderilir. Kullanıcı adı ve aktivasyon linki bu epostanın içine bulunur. Aktivasyon linkinin seçilmesi ile üyenin hesabı aktifleşir ve giriş ekranına yönlendirir. Eğer aktivasyon linkinde bir problem meydana gelirse, eposta aynı zamanda bir aktivasyon kodu sağlar ki bu kod ile işlem tamamlanabilir. Forumda etkinleştirilmiş aktivasyon metoduna göre eposta şifre sıfırlama linkin de bulundurabilir.
{{As a regular user}}
+
 
 +
Eğer üye aktivasyon işlemini tamamlamadan giriş yapmaya çalışırsa, eposta adresinin aktifleştirilmesi gerektiğine yönelik bir hata gösterilir. ''Başka bir aktivasyon epostası mı gerekli?'' linki de epostanın bir şekilde kaybolmasına karşın ayrıca gösterilir.
 +
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 19:22, 8 May 2014

Bir kullanıcı bir SMF forum kurduğunda, veya başka bir SMF foruma katılmak istediğinde, bir hesap kayıt ettirmesi gerekmektedir. Bu onların ileti gönderirken ve ne okuduklarını takip eden kalıcı bir tanımlanma şeklidir. Kişisel profil (en) alanlarını doldurabilirler ve yapı-içi Özel Mesaj (en) sistemini kullanabilirler. Ayrıca e-posta bildirimlerine abone olabilirler, forum aktivitilerini görüntüleyebilirler ve dahası.

Ne Zaman ve Nasıl Kayıt Olunur

Bazı forumlar belki tüm foruma erişimi veya seçili bölümlere erişimi kısıtlayabilir, sadece kayıtlı üyelere içeriğin gösterilmesine izin verir. Ziyaretçinin, forum tartışmalarına katılmak istediği, forumu sıklıkla ziyaret ettiği, ve sadece üyelerin erişebildiği bölümlere erişmek ve faydalarından yararlanmak istediği zaman üye olması gerekmektedir.

Ziyaretçi, foruma giriş yapmamış herhangi bir kişi veya örümcek olabilir. Kişi kayıt olduğu zaman üye olmuş olur, fakat giriş yapıncaya kadar hala ziyaretçi olarak gözükecektir.

Üyelerin profil ve bilgilendirme seçeneklerine erişim hakları vardır ki ziyaretçilerin bu hakkı yoktur. Üyeler ayrıca üyegrupları, moderatör veya yönetici bölümlerine yerleştirilebilir, bunlar özel izinler verir ve üyelerin sadece erişebileceği alanlar. Özel mesaj gönderebilme, forum epostalarını alabilme, ve yeni anketler, konular açabilme gibi bazı ek yararlar sadece forumun üyeler için mevcut olacaktır.

Bir ziyaretçi istediği zaman foruma ana menüdeki Kayıt ol seçeneği ile kayıt olabilir.

Kayıt Ekranı

Bir çok forum, kayıt işlemini başlatmadan önce kayıt sözleşmesini kabul etmenizi ister. Kabul Ediyorum seçeneğini işaretleyerek, ziyaretçi üyeliği boyunca uymakla yükümlü olduğu sözleşmeyi kabul eder. Bazı forumlar sözleşme sürecinde alt yaş sınırı koyabilirler.

Registration form.jpg

Kayıt ekranına gelindiğinde, ziyaretçinin bir kullanıcı adı ve geçerli bir eposta adresi girmesi gerekmektedir. Forumun nasıl ayarlandığına göre, geçerli bir eposta adresinin kullanılmaması forum yapısına göre üyeliği engelleyebilir.

Yetkilendirme metodu seçeneği eğer OpenID yöneticiler tarafından bir kayıt olma seçeneği olarak kullanılmaya izin verilmiş ise sadece gösterilir. Eğer OpenID'ye izin verilmemiş ise şifre girilmelidir.

Ziyaretçinin gerçekten bir kişi mi ve bot olmadığını doğrulamak için görsel doğrulama formları gösterilebilir. Bu doğrulama iki şekilde olabilir - CAPTCHA ve özel sorular. CAPTCHA metodu bir resim içeriğinde rastgele harf toparlanmış şekildedir, ki ziyaretçinin bir metin bölümüne girmesi zorunludur. Özel sorular metodu ise, bir veya daha fazla basit sorudan oluşur, üyenin doğru olarak yanıtlamak zorundadır. Bir forum iki metoduda aynı zamanda kullanmak üzere ayarlanmış olabilir.

Ziyaretçi kayıt formunu tamamladıktan sonra, forumun yapılandırıldığı şekle göre sıradaki adımda gösterilebilecek üç seçenek vardır.

  • Giriş - Eğer kayıt anında ise, yeni üye kayıt formunu doldurduktan sonra otomatik olarak giriş yapar.
  • Aktivasyon - Eğer eposta aktivasyonu hakkında bir mesaj gösterilirse, yeni hesap giriş yapmadan önce aktifleştirilmelidir. İşlemlerin nasıl yapılacağına dair anlatım içeren bir eposta yeni üyenin eposta adresine gönderilir.
  • Onaylı - Eğer onaylanma hakkında bir mesaj gösterilirse, yeni hesap giriş yapmadan önce bir yönetici tarafından onaylanmalıdır. Bunu bildiren bir eposta yeni üyenin eposta adresine gönderilir. Diğer bir eposta ise başvurusunun kabul edilip, edilmediğine dair olarak gönderilir.

Yeni Bir Hesabın Aktivasyonu

Eğer forum girişten önce eposta aktivasyonu gerekli şekilde ayarlanmışsa, kayıt esnasında sağlanan eposta adresine bir eposta gönderilir. Kullanıcı adı ve aktivasyon linki bu epostanın içine bulunur. Aktivasyon linkinin seçilmesi ile üyenin hesabı aktifleşir ve giriş ekranına yönlendirir. Eğer aktivasyon linkinde bir problem meydana gelirse, eposta aynı zamanda bir aktivasyon kodu sağlar ki bu kod ile işlem tamamlanabilir. Forumda etkinleştirilmiş aktivasyon metoduna göre eposta şifre sıfırlama linkin de bulundurabilir.

Eğer üye aktivasyon işlemini tamamlamadan giriş yapmaya çalışırsa, eposta adresinin aktifleştirilmesi gerektiğine yönelik bir hata gösterilir. Başka bir aktivasyon epostası mı gerekli? linki de epostanın bir şekilde kaybolmasına karşın ayrıca gösterilir.