Revision history of "Registering/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 11:55, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,555 bytes) (-62). . (Created page with "Den en användare skapar ett SMF forum eller vill gå med i ett SMF forum måste de skapa ett konto. Ett konto ger användaren möjligheten att ha en konsekvent identitet och ...")
 • (cur | prev) 11:45, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,617 bytes) (+33). . (Created page with "Om en användare försöker logga in innan kontot är aktiverat syns ett felmeddelande som anger att e-postadressen måste valideras. Länken "Vill du ha ett till aktiveringsm...")
 • (cur | prev) 11:42, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,584 bytes) (+3). . (Created page with "Om forumet är konfigurerat att kräva aktivering före inloggning kommer ett e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som angavs vid registrering. Meddelandet inneh...")
 • (cur | prev) 11:37, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,581 bytes) (-3). . (Created page with "== Aktivera nytt konto ==")
 • (cur | prev) 11:37, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,584 bytes) (-30). . (Created page with "*'''Logga in''' - Om registreringen inte kräver någon aktivering blir användaren automatiskt inloggad efter slutförd registrering. *'''Aktivering''' - Om ett meddelande an...")
 • (cur | prev) 11:29, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,614 bytes) (-11). . (Created page with "När en gäst har slutfört registreringen kommer något av nedan alternativ att visas beroende på hur forumet är konfigurerat.")
 • (cur | prev) 11:28, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,625 bytes) (-61). . (Created page with "En visuell verifiering kan förekomma för att bekräfta att en gäst är en riktig person och inte en bot. Denna verifikation kan begäras på två sätt, genom CAPTCHA eller...")
 • (cur | prev) 11:23, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,686 bytes) (-1). . (Created page with "Möjlighet att välja en autentiseringsmetod visas endast om OpenID tillåts av administratören som ett registreringsalternativ. Om OpenID inte är aktiverat måste ett löse...")
 • (cur | prev) 11:22, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,687 bytes) (+6). . (Created page with "{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}} På sidan registrera konto måste användaren ange ett användarnamn och en giltig e-postadress. Beroende på hur forumet är konfi...")
 • (cur | prev) 11:20, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,681 bytes) (-20). . (Created page with "De flesta forum kräver ett godkännande av användaravtal innan registrering. Genom att klicka "Jag accepterar villkoren i användaravtalet" samtycker gästen till att uppfyl...")
 • (cur | prev) 11:16, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,701 bytes) (+1). . (Created page with "== Sidan registrera konto ==")
 • (cur | prev) 11:15, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,700 bytes) (+10). . (Created page with "En gäst kan registrera ett konto när som helst genom att klicka på "Registrera konto" i huvudmenyn.")
 • (cur | prev) 11:14, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,690 bytes) (+14). . (Created page with "Registrerade användare kan få tillgång till profilinformation och meddelandealternativ som inte är tillgängliga för gäster beroende på vilken behörighet som administr...")
 • (cur | prev) 11:09, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,676 bytes) (+19). . (Created page with "En gäst är en person eller en bot som inte är inloggad på forumet. När en person registrerar ett konto blir de användare men kan fortfarande synas som gäster så länge...")
 • (cur | prev) 11:08, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,657 bytes) (+37). . (Created page with "Vissa forum väljer att begränsa åtkomsten till hela eller utvalda områden av forumet vilket gör att bara registrerade användare att se innehållet. En gäst bör registr...")
 • (cur | prev) 11:04, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,620 bytes) (+16). . (Created page with "== När och hur man registrerar ett konto ==")
 • (cur | prev) 09:45, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (4,604 bytes) (+4,604). . (Created page with "Registrering")