Revision history of "Registering/fi"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 02:03, 9 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,873 bytes) (-2)
 • (cur | prev) 01:59, 9 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,875 bytes) (+54). . (Created page with "{{image|registration_form.jpg|thumb|500px}} Päästyään rekisteröitymislomakenäyttöön vierasta vaaditaan kirjoittamaan käyttäjänimensä ja kelvollinen sähköpostioso...")
 • (cur | prev) 01:42, 9 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,821 bytes) (-15). . (Created page with "Useimmat foorumit vaativat vieraan hyväksymään rekisteröitymissopimuksen ennen rekisteröitymisen alkamista. Valitsemalla vaihtoehdon "Hyväksyn", vieras hyväksyy noudatt...")
 • (cur | prev) 01:29, 9 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,836 bytes) (+52). . (Created page with "Jäsenillä voi olla pääsy profiili- ja muistutusasetuksiin, joihin vieraat eivät pääse, vaikkakin nämä asetukset voivat vaihdella, riippuen foorumin ylläpitäjän ant...")
 • (cur | prev) 01:14, 9 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,784 bytes) (+22). . (Created page with "Vieras on kuka tahansa henkilö tai hakurobotti, joka ei ole kirjautunut foorumille. Kun henkilö rekisteröityy, hänestä tulee jäsen, vaikka hän näkyy edelleenkin vieraa...")
 • (cur | prev) 15:00, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,762 bytes) (-1). . (Created page with "==Rekisteröintinäyttö==")
 • (cur | prev) 14:59, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,763 bytes) (+19). . (Created page with "Vieras voi rekisteröityä milloin tahansa yksinkertaisesti valitsemalla rekisteröintivalinnan päävalikosta.")
 • (cur | prev) 14:53, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,744 bytes) (+65). . (Created page with "Tietyt foorumit voivat rajoittaa pääsyn koko keskustelualueelleen tai valituille alueille, sallien vain rekisteröityjen jäsenten katsella sisältöä. Vieraiden pitää re...")
 • (cur | prev) 14:44, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,679 bytes) (+8). . (Created page with "==Milloin ja miten rekisteröityä==")
 • (cur | prev) 14:43, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,671 bytes) (+67). . (Created page with "Kun käyttäjä perustaa SMF-keskustelualueen eli -foorumin tai haluaa liittyä toiselle SMF-foorumille, heidän pitää rekisteröidä tilin. Tämä mahdollistaa heille pysyv...")
 • (cur | prev) 14:27, 8 March 2015RistoJ (talk | contribs). . (4,604 bytes) (+4,604). . (Created page with "Rekisteröityminen")