Difference between revisions of "Profile/sr-el" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 165: Line 165:
 
====Send personal message====
 
====Send personal message====
  
Click this link to send a Personal message to the member whose profile you are viewing. Permission to send [[personal messages]] are needed in order to see this link.
+
Click this link to send a Personal message to the member whose profile you are viewing. Permission to send {{llink|personal messages|text=personal messages}} are needed in order to see this link.
  
 
====Paid Subscriptions====
 
====Paid Subscriptions====

Revision as of 18:18, 29 September 2011

Warning: Display title "Profile" overrides earlier display title "Profil". Korisnički profil uključuje mnogo ključnih detalja o članu i može vam pomoći u ličnom podešavanju foruma, postavljanju potpisa, avatara i kontakt informacije. Obično će ostali članovi foruma moći da vide vaš profil, ukoliko administratori ne isključe ovu dozvolu.

Član koji pregleda sopstveni profil će primetiti da ima dosta razlika u odnosu na pregled profila ostalih članova, osim ako je jer o administratoru ili članu sa dodatnim dozvolama.

Administrator će videti profil člana isto kao što ostali članovi vide svoj profil i čak sa dodatnim opcijama. Ovo omogućava administratoru da kontroliše podešavanja svakog korisnika.

Profil je podeljen na tri kategorije koje daju različita podešavanja i opcije. Ovo ćete pronaći u meniju, sa leve strane svakog profila.

Informacije profila

Pregled

Pregled profila pokazuje osnovne informacije o članu, kao i dodatne informacije koje član želi da podeli sa ostalima. SMF forum može biti različito podešen od strane administratora, pa se informacije koje se prikazuju razlikuju od foruma do foruma.

Profile summary.jpg

Član može videti svoj profil klikom na Profil link u glavnom meniju. Član može videti i profile drugih članova klikom na korisnikovo ime bilo gde na forumu. Sledeće stavke su najčešće prikazane u pregledu profila drugih članova.

 • Ime - Korisnik može izabrati ime za prikaz drugačije od korisničkog imena.
 • Korisnička grupa - Ukoliko je član u nekoj primarnoj korisničkoj grupi ona će biti prikazana. U suprotnom, biće prikazana grupa bazirana na broju poruka.
 • Ikonice komunikacije - Ukoliko član pruža informacije o metodima za kontakt kao što su imejl, veb sajt, ICQ ili AIM, biće prikazane odgovararajuće ikonice.
 • Trenutni status - Ukoliko član nije odlučio da sakrije svoj status, biće prikazano da li je član trenutno na mreži ili van mreže.
 • Dodaj u listu prijatelja - Ukoliko su administratori foruma omogućili listu prijatelja, moguće je dodavati članove u tu listu.
 • Pošalji privatnu poruku - Korisnik može poslati privatnu poruku drugom korisniku.
 • Prikaži poruke - Sve poruke određenog člana.
 • Prikaži statistiku - Korisnici mogu videti statistiku datog člana.
 • Korisničko ime - Članovi koriste korisničko ime za prijavljivanje na forum.
 • Poruke - Forum prati poruke članova, kao i dnevni prosek poruka.
 • Imejl - Korisnik može izabrati da sakrije imejl, a ukoliko ne izabere ovu opciju njegov imejl će biti prikazan ostalim članovima.
 • Lični tekst - Ukoliko je član stavio lični tekst u profil, on će biti prikazan.
 • Pol - Korisnik može uzabrati da ne otkriva svoj pol, i u tom slučaju ništa neće biti prikazano.
 • Godine - Ukoliko je član uneo datum rođenja, biće prikazane njegove godine.
 • Lokacija - Ukoliko član odluči da odredi lokaciju, ona će biti prikazana ostalim članovima.
 • Datum registracije - Prikazuje datum registracije svakog člana.
 • Lokalno vreme - Pošto članovi mogu biti iz bilo kog kraja sveta, njihovo lokalno vreme je prikazano u profilu.
 • Zadnji put prijavljen - Forum prati poslednje aktivnosti svakog člana.
 • Potpis - Korisnik može imati potpis koji je takođe prikazan u profilu.

Prikaži poruke

Sve poruke pojedinačnog člana, uključujući i one koje su izbrisane, mogu biti pogledane selektovanjem Prikaži poruke iz korisničkog pregleda profila. Postoje tri formata koji se mogu koristiti.

 • Poruke - Lista svih poruka određenog člana.
 • Teme - Lista tema koje je pokrenuo određeni član.
 • Prilozi - Lista svih priloženih fajlova koje je član prikačio uz poruke.

Prikaži statistiku

Prozor sa statistikom člana može biti pregledan selektovanjem Prikaži Statistiku iz članovog profila. Ovde možete pronaći neke interesantne informacije.

 • Ukupno vreme provedeno na forumu - Forum prati ukupno vreme koje svaki član provede surfujući forumom.
 • Ukupno poruka - Ne računajući izbrisane poruke, forum prati ukupan broj poruka svakog člana.
 • Ukupno pokrenutih tema - Ne računajuči izbrisane teme, forum prati ukupan broj pokrenutih tema svakog člana.
 • Broj napravljenih glasanja - Ne računajući izbrisana glasanja, forum prati ukupan broj pokrenutih anketa na forumu.
 • Broj glasanja - Ne računajući izbrisane, forum prati ukupan broj glasanja u anketama na forumu.
 • Slanje poruka u zavisnosti od vremena - Forum računa procenat ostavljanja poruka na dnevnom nivou u zavisnosti od vremena.
 • Najpopularniji forumi po porukama - Forum pravi listu najpopularnijih foruma na kojima član ostavlja poruke na osnovu broja poruka člana.
 • Najpopularniji forumi po aktivnosti - Forum pravi listu najpopularnijih foruma člana, u odnosu na ukupan broj poruka u forumu.

Prikaži dozvole

Ova stranica je prikazana samo korisnicima koji su u korisničkoj grupi koja ima dozvole da uređuje dozvole. Ova stranica će prikazati sve dozvole koje određeni član ima, uključujući i forume koje član ne može da vidi, kao i opciju da se vide dozvole za forume koji koriste lokalne dozvole, koristeći padajuću listu svih lokalnih dozvola koja vam omogućava da vidite koje dozvole ima član u lokalno podešenim forumima.

Praćenje korisnika

Ove stranice su omogućene samo korisničkim grupama koje imaju dozvolu da Upravljaju korisnicima.

 • Aktivnost - Ovde možete videti poslednje korišćene IP adrese korisnika, zajedno sa IP adresama koje su korišćene u porukama, u greškama, kao i korisnike koji koriste isti IP opseg. Ispod toga su sve error poruke koje su uzrokovane od strane datog člana.
 • IP adrese - Ovde možete pratiti korisnikovu trenutnu IP adresu, kao i videti članove sa istim IP opsegom. Takođe možete videti poruke ostavljene sa određenom IP adresom.
 • Izmene profila - Ova sekcija daje listu tačnih akcija koje se tiču promene profila datog korisnika, sa naznakom o datumu i izvršiocu promene. Da bi videli ove informacije Moderatorski, administratorski i korisnički log moraju biti uključeni u Bazična podešavanja sekciji.

Izmeni profil

Podešavanja vezana za nalog

Korisnici mogu modifikovati baziča podešavanja. Ova podešavanja menjaju korisnički pristup nalogu, kao i opcije kada će i kako biti vidljivi ostalim članovima kada surfuju forumom. Sledeće opcije je moguće promeniti.

 • Ime - Dok korisničko ime uglavnom nije moguće promeniti, korisnici mogu promeniti njihovo ime za prikaz bilo kada. Ostali članovi će videti ovo ime prikazano prilikom surfovanja forumom.
 • Izabran jezik - Ukoliko je ova opcija uključena od strane administratora, korinsici mogu podesiti jezik foruma.
 • Imejl - Moguće je promeniti imejl adresu, ali neophodno je uneti validnu adresu.
 • Omogući korisnicima da mi šalju imejl - Korisnik može izabrati da li želi da dozvoli ostalim korisnicima da ga kontaktiraju putem imejla. Forum ne otkrica imejl adresu, već šalje mejl putem kontakt forme.
 • Prikaži ostalima moj status prisutnosti - Ukoliko je čekirano korisnik će biti prikazan u listi članova koji su na mreži.
 • Promeni šifru - korisnikova šifra može biti promenjena u bilo koje doba.
 • Tajno pitanje - Tajno pitanje se koristi ukoliko član zaboravi svoju šifru. Davanje tačnog odgovora daje korisniku mogućnost da povrati svoju šifru.
 • Trenutna šifra - Neophodno ju je uneti kako bi se promenila podešavanja profila.

Profil na forumu

Kao dodatak klasičnim podešavanjima naloga, korisnici takođe imaju opciju popunjavanja dodatnih privatnijih informacija. Ni jedno od ovih polja nije neophodno za popunjavanje, i korisnici obično izaberu da neka polja ostave prazna.

 • Avatar - Avatar je mala slika povezana sa članom. Neki forumi mogu dopustiti članovima da uploaduju sliku ili da ostave link do iste, dok ostali mogu samo omogućiti odabir ponuđenih avatara.
 • Lični tekst - Lični tekst se uglavnom prikazuje ispod korisnikovog avatara u porukama.
 • Datum Rođenja - Kada korisnik ostavi svoj datum rođenja njegove godine su prikazane u profilu člana. Ukoliko je omogućen kalendar na forumu rođendan ćlana će biti postavljen u kalendar. Takođe je moguće ostaviti datum rođenja, ali ne i godinu, i u tom slučaju rođendan člana će se prikazati u kalendaru, samo bez uračunatih godina.
 • Lokacija - Korisnici mogu ostaviti podatak o svojoj lokaciji. Nije preporučljivo da članovi ostavljanju specifične lokacije u formi adrese ili koordinata.
 • Pol - Ukoliko žele, članovi mogu imati prikazan pol na forumu. Obeležavanje praznog polja neće prikazati informacije o polu.
 • Chat klijenti - Korisnici mogu ostaviti podatke o korisničkom imenu za klijente kao što su ICQ, AIM, MSN ili YIM.
 • Specifičan naziv - administratori mogu omogućiti članovima da izaberu lični naziv koji je prikazan ispod korisničkog imena u porukama na fourmu.
 • Potpis - Ukoliko je ovo polje popunjeno, potpis se dodaje na dno svake poruke člana na forumu.
 • Veb sajt - Korisnici mogu reklamirati svoj sajt ostavljajući URL i naslov svog sajta.

Podešavanje izgleda

By default, members may change many different options that affect look and layout to make their forum experience more enjoyable. Some forum administrators may choose to limit these options, but here are the basics.

SMF provides the ability to create and use different themes. Provided there is more than one theme installed, a member may choose the theme that they prefer. They may also customize the time format that the theme uses to display dates and times. Additionally, setting a time offset allows the forum to display dates and times in the member's local time. The forum provides a handy auto-detect feature in case a member does not know what their offset should be.

The following options may be enabled or disabled by selecting their corresponding checkboxes.

 • Show board descriptions inside boards. - The description displayed on the board index will also be displayed on that board's message index.
 • Show child boards on every page inside boards, not just the first. - Each page inside of a board will display a list of child boards if there are any. If disabled, the list will only be displayed on the first page.
 • Use sidebar menus instead of dropdown menus when possible. - If side menus are preferred, they can be used instead of the dropdown menus.
 • Don't show users' avatars.- Some users find avatars annoying, so they may choose to hide them altogether.
 • Don't show users' signatures. - Similar to avatars, signatures may also be hidden.
 • Return to topics after posting by default. - If enabled, a member will be returned to the end of the topic in which they just posted. Otherwise, they will be returned to the message index for that particular board.
 • Don't warn on new replies made while posting. - When other users post while a member is preparing their post, a warning is generated. With this option enabled, those warnings will be hidden.
 • Hide messages posted by members on my ignore list. - Posts from users on a member's ignore list will not be displayed.
 • Show most recent posts at the top. - The display order of posts is switched to reverse chronological when this option is enabled.
 • Show WYSIWYG editor on post page by default. - The WYSIWYG editor removes the need to know BBC. It may be enabled by default when posting.

Members may also choose how many topics to display per page on a board's message index and how many posts to display per page within a topic. There are also options for using quick reply and quick moderation. Quick reply allows members to post to a topic without actually using the posting page. Quick moderation allows members to perform moderation actions on multiple posts or topics more quickly if they have the permissions to do so.

Authentication

The forum allows a member to switch between using OpenID or a username and password combination to login. In order to switch, however, the account's current password is required.

Notifications

SMF provides notification options that may prove useful to many members. In addition to the options available below, a member may choose to be notified instantly, daily, or weekly about replies, moderation actions, or both in topics for which they have requested notifications.

 • Receive forum newsletters, announcements and important notifications by email. - Newsletters, announcements, and other notifications will be delivered to the member's email. Even if this option is disabled, forum administrators are able to override it in some instances.
 • Turn notification on when you post or reply to a topic. - When a member posts a new topic or replies to an existing topic, notification for that topic will be turned on automatically when this option is enabled.
 • When sending notification of a reply to a topic, send the post in the email (but please don't reply to these emails.) - Email notifications will include the contents of the posts. These emails should not be responded to.

In this page is also possible to define the frequency of notifications and the actions that will be notified. A member may also see lists of the topics and boards for which they have requested notification. If desired, they may turn notification off for some or all of them.

Personal Messaging

Personal messages allow private communication between two members. SMF provides a variety of options that allow a member to control how private messages are displayed, who is allowed to send them, and how a few more of the features function.

The first two options address how private messages are displayed. If a member chooses All at once, a list of messages is displayed at the top with all of those messages displayed below the list. Selecting One at a time results in only one message being displayed at the top with a list of messages below it. As a conversation mimics the forum functionality, creating a topic-like list of replies. It is highly recommended that a member save their messages in their outbox if they choose to display messages as a conversation. The second option controls the order in which the messages are displayed.

Members may control who is allowed to send them private messages. It can be limited to members not on their ignore list, buddies and administrators, or only administrators.

Notification may be enabled in order to receive emails when private messages are received on the forum. Additionally, a popup message may also be enabled to notify a member of new messages.

The last two available options are the following.

 • Save a copy of each personal message in my outbox by default - When sending a message, a copy of it is saved in a member's outbox automatically. This option should be enabled when viewing messages as a conversation.
 • Remove the inbox label when applying another label - When a new label is applied to a message, the inbox lable is removed.

Buddies/Ignore List

Inevitably, there will be times when members get along great and times when personalities clash. SMF provides a way to handle both instances. The buddy list allows members to keep track of users they enjoy talking to, while the ignore list hides users they don't want to see.

 • Edit Buddies - Members may add or delete other members from their buddy list.
 • Edit Ignore List - Members may add or delete other members from their ignore list.

Group Membership

Profile groupmembership.jpg

Some forums may provide free groups that can be joined whenever a member pleases, as well as special groups that require the member to submit a join request.

Actions

Send personal message

Click this link to send a Personal message to the member whose profile you are viewing. Permission to send personal messages are needed in order to see this link.

Profile subscription1.jpg

Some forum administrators may choose to utilize SMF's paid subscriptions feature. This feature makes it easier for members to order, pay for, and keep track of their paid services. They may subscribe to one of these services by simply selecting the Order button corresponding to the subscription they desire.

Profile subscription2.jpg

The forum also lists a member's existing subscriptions if they have any.

Ban This User

On this page you can ban the member whose profile you are viewing from your forum. Only members that have the permission Manage ban list can see this link in the side menu and perform the action. As with deleting an account, use this option with care. Note, this link is merely a link that will direct you to the Add new ban section of the admin panel with some details already filled out about the member you are about to ban.

Delete This Account

Profile delete.jpg

Should a member decide that they no longer want to be part of a forum, they may delete their account. The member's current password is required to carry out this task. Also, some forum administrators may restrict members' ability to delete their accounts.