Σύνδεση From Online Manual

< Logging In
Revision as of 09:32, 13 November 2011 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to: navigation, search

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, θα είστε σε θέση να συνδεθείτε στο φόρουμ για πρώτη φορά. Μετά απ' αυτό μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε συνδεδεμένος χωρίς όριο ή ν' αποσυνδεθείτε στο τέλος της επίσκεψης σας.

Σύνδεση

Θα πρέπει να συνδεθείτε μετά την εγγραφή και εάν έχετε αποσυνδεθεί από μια προηγούμενη επίσκεψη. Έχετε την επιλογή της κανονικής οθόνης σύνδεσης, και τις επιλογές γρήγορης σύνδεσης.

Login form.jpg

Η οθόνη σύνδεσης

Αυτή είναι η οθόνη που βλέπετε όταν χρησιμοποιηθεί η επιλογή "Σύνδεση" από το κύριο μενού. Είναι επίσης το πρώτο πράγμα που θα δείτε σε οποιοδήποτε φόρουμ με πρόσβαση «μόνο για μέλη».

  • Όνομα χρήστη - Το όνομα χρήστη του μέλους
  • Κωδικός - Ο κωδικός πρόσβασης του μέλους
  • OpenID - Το OpenID του μέλους
  • Λεπτά παραμονής σε σύνδεση - Ο αριθμός των λεπτών που θα διατηρηθεί ένα cookie στον περιηγητή πριν λήξει
  • Αυτόματη επανασύνδεση - Διατηρεί το cookie στον περιηγητή χωρίς λήξη

Όταν χρησιμοποιείτε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή, ένα μέλος πιθανώς δεν θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να επιλέγει την Αυτόματη επανασύνδεση, εκτός αν θυμάται να αποσυνδέεται όταν τελειώνει. Η παραμονή ενός λογαριασμού σε σύνδεση σε έναν κοινόχρηστο υπολογιστή τον καθιστά ευάλωτο για χρήση από κάποιον άλλο εκτός από το μέλος.

Quick login.jpg

Η γρήγορη σύνδεση

Ένα SMF φόρουμ μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την σύνδεση από οποιαδήποτε σελίδα. Αυτό λέγεται γρήγορη σύνδεση. Στην προεπιλεγμένη εμφάνιση βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία κάθε σελίδας. Άλλες εμφανίσεις μπορεί να την τοποθετήσουν σε διαφορετικές θέσεις. Εάν η γρήγορη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη ή δεν εμφανίζεται, η οθόνη σύνδεσης μπορεί ακόμα να προσπελασθεί από το κύριο μενού.

The session length drop-down menu corresponds to the Minutes to stay logged in option from the login screen. Similarly, selecting Forever in this drop-down menu is the same as checking the Always stay logged in option on the login screen.

Authentication reminder.jpg
Authentication reminder2.jpg

H υπενθύμιση κωδικού

If a password is forgotten or lost, it can be reset by selecting the Forgot your password? option from the login screen. The username or email address for the account is requested to begin the password reset process.

If the member has not set a secret question, an email containing a password reset link is automatically sent to the member's email address. Selecting the link allows the member to choose a new password. If a secret question has been set, they will be given the option of receiving the email or answering their question.

After answering their secret question correctly, a member may choose a new password. The password takes effect and can be used to login immediately.

Αποσύνδεση

When you have finished browsing the forum, you may decide to logout. Perhaps you share a workstation with someone else, in which case leaving yourself logged in would not be a good idea. So select the Logout option from the Main Menu and the Forum should log you out, turning you into an instant guest, clearing your name from the list of users online and safeguarding your Forum identity until you choose to login again.