Features

From Online Manual

Revision as of 11:02, 19 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "===Exportera forumdata genom XML/RSS=== *Senast registrerade användare. *Nyheter- *Nya inlägg.")
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎norsk • ‎português • ‎srpski (latinica)‎ • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский

Warning: Display title "Features" overrides earlier display title "Egenskaper".

SMF 2.0.x är ett väldigt mångsidig forummjukvara. Den har många egenskaper, bland annat:

Allmänt

 • Använder PHP och ett databassystem: MySQL , PostgreSQL eller SQLite .
 • OMfattande mallsystem
 • Avancerad hantering av användare och behörighet.
 • Stöd för flera språk samtidigt.
 • Öppen och väldokumenterad källkod.
 • Spårning av både nya och gamla olästa ämnen, inte bara från ditt senaste besök.
 • Designad för optimal prestanda och skalbarhet .
 • Multimedia-stöd: XHTML, XML, RSS, WAP.
 • Flerspråkig support i ett stort forum.
 • Pakethanterare som automatiskt installerar eller avinstallerar mods (kallas också paket).
 • Sök:
  • Sök hela forumet, en kategory/tavla eller inom ett ämne.
  • Sök bland dina privata meddelanden.

Säkerhet

 • Alla åtgärder kräver sömlöst en sessionsbaserad behörighetskod.
 • Administrativa åtgärder kräver användarens lösenord (lita inte bara på kakor)
 • Omfattande åtgärder är tids- och ip-bundna för att motverka 'hamrande'.
 • Antalet misslyckade login från en viss ip-adress can begränsas och tidsbegränsas.

Foruminställningar

 • Möjlighet att visa när en sida skapades och antalet frågor per sida.
 • Låsa forumet för underhåll så att enbart administratörer kan logga in.
 • Censurering av hela ord eller delar av ord.
 • Möjlighet att dela upp längre ord.

Tavlor och kategorier

 • Gruppera tavlor i sammanfallande kategorier.
 • Välj att sätta kategorier som ej sammanfallande.
 • Sortera kategorier eller sortera tavlor inom kategorier.
 • Skaka under-tavlor till tavlor.
 • Tillskriv moderatorer till tavlor.
 • Tillåt vissa användargrupper tillgång till en tavla, även enbart gäster.
 • Ange rättigheter för varje användargrupp på tavel-nivå.
 • Visa nya inlägg i under-tavlor men inte i kategorin.

Användarregistrering

 • Kräv registreringen innan åtkomst av forumet.
 • Kräv att en användare godkänner användaravtalet innan de registrerar sig.
 • Stäng av användarregistrering helt (tillåt bara administratörer eller moderatorer med rätt behörighet att registrera nya användare)
 • Kräv e-postverifiering genom att skicka en autentiserings-länk.
 • Kräv att en administratör eller moderator med behörighet godkänner registrering.
 • Registrera nya användare från administrationscenter.

Användarautentisering

 • Lösenordspåminnelse via e-post med bekräftelse (lösenordet nollställs inte automatiskt).
 • Både kak- och sessionsbaserad autentisering (fungerar utan kakor).
 • Kakor kan sättas lokalt, globalt för alla underdomäner eller normalt.
 • Justerbar tid för hur länge kakan är giltig.

Spårning av användare

 • Sorterbar och sökbar användarlista (behörighet krävs).
 • Kraftfull sorterbar och sökbar användarlista för administratörer.
 • Visa alla (fel)meddelanden och IP-adresser orsakade av en användare (spåra användare).
 • Visa alla (fel)meddelanden från en IP-adress eller IP-intervall (spåra ip).
 • Se vem som gör vad (behörighet krävs).

Statistik

 • Många olika statistikuppgifter (behörighet krävs).
 • Registrering av användares besök i sekunder.
 • Registrering av ämnen, inlägg, nya användare och träffar per dag.
 • Individuell statistik i användarens profil.

Nyheter och tillkännagivanden

 • Skicka nyhetsbrev från administrationscenter, eller skapa ett tillkännagivande som inlägg.
 • Möjlighet för användare att avstå från att få tillkännagivanden (och Administratören kan välja att bortse ifrån).
 • Skicka e-post eller privata meddelanden till dina användare utifrån användargrupp.
 • Visa en nyhetsruta.

Kommunikation

 • Välj mellan sendmail eller SMTP (med eller utan autentisering).
 • Skicka ämne till en vän.
 • Skriv ut ämnen med "Utskriftsvänligt" format.

Användargrupper

 • Skapa användargrupper utifrån rättigheter, behörighet och/eller utseende.
 • Användare kan tillhöra flera användargrupper där en av grupperna är den primära.
 • Automatiskt tilldela användargrupp utifrån hur många inlägg en användare har skapat.
 • Ange hur många privata meddelanden en användare totalt kan ha utifrån användargrupp.
 • Tilldela emblem eller stjärnor till en användargrupp utifrån primär grupp.
 • Ange vilken användargrupp som har tillgång till vilka tavlor.

Bannlysning

 • Bannlys användare baserad på användarnamn, e-postadress, ip-nummer eller domännamn.
 • Stöd för sökning med jokertecken för e-postadress , IP-adress och värdnamn.
 • Anteckna en anledning till bannlysningen (som den bannlyste kan se).
 • Kommentera bannlysning (som bara administrastörer kan se).
 • Välj mellan fullständig bannlysning, 'vägra inlägg'-begränsning eller neka registrering.
 • Ange tid för hur länge bannlysning ska gälla.

Extern integration

 • Integrera delar av forumet i en existerande hemsida genom SSI eller PHP.
 • Nya ämnen eller inlägg.
 • Senaste nyhetsinlägg i en tavla.
 • Senaste omröstningarna.

Exportera forumdata genom XML/RSS

 • Senast registrerade användare.
 • Nyheter-
 • Nya inlägg.

Wireless access

 • Support for WAP, WAP2 and I-mode protocols.
 • Browse through boards/topics/messages with reduced page size.
 • Ability to login and logout.
 • Ability to see new topics/boards with new replies.
 • Ability to jump to first unread reply.
 • Ability to post new messages.

Theming and Templating

 • Ability to allow or disallow your users to select their own theme.
 • Ability to reset all of your members to a certain theme.
 • Ability to install a new theme via your administration center.
 • Admin can add smileys and smiley sets.
 • Members can choose which smiley set they wish to use (or none).
 • SSI can have and show layers and the like from the template system.

Posting Features

 • Spell Check.
 • Quick Reply
  • Members can disable it or collapse it.
  • Can be used with "Quote".
  • Also contains "Spell Check".
 • Vast number of Bulletin Board Codes to use (including rtl, acronym, and others).
 • Optional editing grace period before a post is shown as modified.
 • Insert Quote feature on posting screen to quickly quote previous replies.

Polls

 • Can be added or removed to existing topics.
 • Ability to set expiration date.
 • Ability to hide results till expiration of poll.
 • Ability to hide results until after people have voted.
 • Ability to determine how many votes a user may cast.
 • Polls can have up to 256 options.

Attachments

 • Allowed on a per member group or board basis.
 • The filename is hashed to increase the security (so you can upload .php files).
 • Optional restriction on what filetypes may be uploaded.
 • Ability to restrict such that only registered members can view them (disables hotlinking, mostly).
 • Images can be embedded into posts.

Calendar Support

 • Shows Birthdays, Events and Holidays.
 • Display calendar information on board index.
 • Link an existing topic to the calendar.
 • Allow only certain members/groups to post events.
 • Event poster can edit event.
 • Events can span multiple days.

Moderation Tools

 • Ability to lock and unlock a topic.
 • Topics which are locked by an administrator can not unlocked by anyone else.
 • Ability to allow members to use moderation on just topics they posted.
 • Report to moderator link.
 • Delete or modify posts.
 • Ability to merge/split topics.
 • Move or delete topics.
 • Sticky or unsticky topics.
 • Recycle bin/board for all deleted topics and posts.
 • Moderation log which shows moderation activity and dissallows the removal of log entries until they are at least 24-hours old.
 • AJAX editing:
  • Edit a post without page reloads.
  • Double click to edit topic subjects on message index.

User Profiles and User Options

 • Ability to hide your email address from the public.
 • Select favorite theme among the activated forum themes.
 • Select smiley set from the ones available.
 • Email notification
  • New topics per board.
  • Single topics.
  • Private messages.
 • Login with 'invisible' mode.
 • Options to hide other members' avatars and signatures.
 • Ability to download and resize uploaded avatars.
 • Personal text, avatar, signature, and all the niceties of forums can be used and are kept up to date in all your posts.

User Resources

 • Icons for topics you've posted to.
 • Show new replies to your posts.
 • Collapsible 'Additional Options' on post screen.
 • Ability to view most recent messages.
 • List all topics that have new replies since your last visit.
 • See who is browsing the same boards or topics as you.
 • Topics that span multiple pages have the page numbers listed as well as an "all" link.

Other features

 • Several forum statistics.
 • List of users online.
 • The menu bar.
 • News.
 • Search.
 • Login/logout.
 • Today's events/birthdays/holidays.