Revision history of "Features/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

 • (cur | prev) 12:21, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,802 bytes) (+4). . (Created page with "===Bifogade filer=== *Tillåtet utifrån användargrupp eller tavla. *Filnamnet är hashat för att öka säkerheten (du kan ladda upp php-filer). *Möjlighet att bestämma vi...")
 • (cur | prev) 12:16, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,798 bytes) (+72). . (Created page with "===Omröstningar=== *Kan läggas till eller tas bort ifrån ett existerande ämne. *Ange tidsbegränsning. *Möjlighet att dölja resultat tills tiden har gått ut. *Möjlighe...")
 • (cur | prev) 12:12, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,726 bytes) (-24). . (Created page with "===Funktioner för inlägg=== *Rättstavning. *Snabb-svar **Användare kan avaktivera eller fälla ihop. **Kan användas vid "citera". **Innehåller också "Rättstavning". *E...")
 • (cur | prev) 12:09, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,750 bytes) (-34). . (Created page with "===Tema och mall=== *Låta/hindra användare från att välja sitt eget tema. *Återställa alla användare till ett visst tema. *Installera nya teman via administrationscente...")
 • (cur | prev) 12:05, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,784 bytes) (+259)
 • (cur | prev) 12:03, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,525 bytes) (-258). . (Created page with "===Trådlös åtkomst===")
 • (cur | prev) 12:02, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,783 bytes) (+20). . (Created page with "===Exportera forumdata genom XML/RSS=== *Senast registrerade användare. *Nyheter- *Nya inlägg.")
 • (cur | prev) 12:02, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,763 bytes) (+7). . (Created page with "===Extern integration=== *Integrera delar av forumet i en existerande hemsida genom SSI eller PHP. *Nya ämnen eller inlägg. *Senaste nyhetsinlägg i en tavla. *Senaste omrö...")
 • (cur | prev) 12:00, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,756 bytes) (+94). . (Created page with "===Bannlysning=== *Bannlys användare baserad på användarnamn, e-postadress, ip-nummer eller domännamn. *Stöd för sökning med jokertecken för e-postadress , IP-adress o...")
 • (cur | prev) 11:55, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,662 bytes) (+18). . (Created page with "===Användargrupper=== *Skapa användargrupper utifrån rättigheter, behörighet och/eller utseende. *Användare kan tillhöra flera användargrupper där en av grupperna är...")
 • (cur | prev) 11:51, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,644 bytes) (-22). . (Created page with "===Kommunikation=== *Välj mellan sendmail eller SMTP (med eller utan autentisering). *Skicka ämne till en vän. *Skriv ut ämnen med "Utskriftsvänligt" format.")
 • (cur | prev) 11:49, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,666 bytes) (+94). . (Created page with "===Nyheter och tillkännagivanden=== *Skicka nyhetsbrev från administrationscenter, eller skapa ett tillkännagivande som inlägg. *Möjlighet för användare att avstå frå...")
 • (cur | prev) 11:46, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,572 bytes) (-4). . (Created page with "===Statistik=== *Många olika statistikuppgifter (behörighet krävs). *Registrering av användares besök i sekunder. *Registrering av ämnen, inlägg, nya användare och tr...")
 • (cur | prev) 11:44, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,576 bytes) (+32). . (Created page with "===Spårning av användare=== *Sorterbar och sökbar användarlista (behörighet krävs). *Kraftfull sorterbar och sökbar användarlista för administratörer. *Visa alla (fe...")
 • (cur | prev) 11:41, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,544 bytes) (-29). . (Created page with "===Användarautentisering=== *Lösenordspåminnelse via e-post med bekräftelse (lösenordet nollställs inte automatiskt). *Både kak- och sessionsbaserad autentisering (fung...")
 • (cur | prev) 11:34, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,573 bytes) (+30). . (Created page with "===Användarregistrering=== *Kräv registreringen innan åtkomst av forumet. *Kräv att en användare godkänner användaravtalet innan de registrerar sig. *Stäng av använda...")
 • (cur | prev) 11:30, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,543 bytes) (-8). . (Created page with "===Tavlor och kategorier=== *Gruppera tavlor i sammanfallande kategorier. *Välj att sätta kategorier som ej sammanfallande. *Sortera kategorier eller sortera tavlor inom kat...")
 • (cur | prev) 11:25, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,551 bytes) (+18). . (Created page with "===Foruminställningar=== *Möjlighet att visa när en sida skapades och antalet frågor per sida. *Låsa forumet för underhåll så att enbart administratörer kan logga in....")
 • (cur | prev) 11:23, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,533 bytes) (+20). . (Created page with "===Säkerhet=== *Alla åtgärder kräver sömlöst en sessionsbaserad behörighetskod. *Administrativa åtgärder kräver användarens lösenord (lita inte bara på kakor) *Om...")
 • (cur | prev) 09:36, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,513 bytes) (+12). . (Created page with "===Allmänt=== *Använder PHP och ett databassystem: MySQL , PostgreSQL eller SQLite . *OMfattande mallsystem *Avancerad hantering av användare och behörighet. *Stöd för f...")
 • (cur | prev) 09:29, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,501 bytes) (0). . (Created page with "SMF 2.0.x är ett väldigt mångsidig forummjukvara. Den har många egenskaper, bland annat:")
 • (cur | prev) 09:27, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (8,501 bytes) (+8,501). . (Created page with "Egenskaper")