Difference between revisions of "Features/sr-el" From Online Manual

Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 96: Line 96:
 
*Uključivanje vremena isteka za zabrane.'''
 
*Uključivanje vremena isteka za zabrane.'''
  
===External integration===
+
===Spoljašnja integracija===
*Integrate parts of the forum software into an existing website using SSI or PHP.
+
*Integriši delove forumskog softvera u postojeći vebsajt korišćenjem SSI ili PHP.
*Recent topics or posts.
+
*Skorašnje teme ili poruke.
*Recent news posts in a board.
+
*Skorašnje nove poruke na forumu.
*Recent polls.
+
*Skorašnje ankete.
  
 
===Izvoz forumskih podataka korišćenjem XML/RSS===
 
===Izvoz forumskih podataka korišćenjem XML/RSS===
Line 107: Line 107:
 
*Najnoviji postovi.
 
*Najnoviji postovi.
  
===Wireless access===
+
===Bežični pristup===
*Support for WAP, WAP2 and I-mode protocols.
+
*Podrška za WAP, WAP2 i I-mod protokole.'''
*Browse through boards/topics/messages with reduced page size.
+
*Pretraga kroz forume/teme/poruke sa umanjenom veličinom stranice.
*Ability to login and logout.
+
*Mogućnost prijave i odjave.
*Ability to see new topics/boards with new replies.
+
*Mogućnost pregleda novih tema/foruma sa novim odgovorima.
*Ability to jump to first unread reply.
+
*Mogućnost skoka na prvi nepročitani odgovor.
*Ability to post new messages.
+
*Mogućnost postavljanja novih poruka.
  
===Theming and Templating===
+
===Teme i Predlošci===
*Ability to allow or disallow your users to select their own theme.
+
*Mogućnost da omogućite ili onemogućite vašim korisnicima da odaberu sopstvenu temu.
*Ability to reset all of your members to a certain theme.
+
*Mogućnost vraćanja svih članova na određenu temu.
*Ability to install a new theme via your administration center.
+
*Mogućnost instalacije nove teme preko vašeg administracionog centra.
*Admin can add smileys and smiley sets.
+
*Administrator može dodavati smajlije i skupove smajlija.
*Members can choose which smiley set they wish to use (or none).
+
*Članovi mogu birati koji skup smajlija žele koristiti (ili nijedan.)
*SSI can have and show layers and the like from the template system.
+
*Teme se mogu instalirati sa "poslednje i najbolje teme" panela.
 +
*SSI može da ima i pokazuje podlogu i kao iz sistema predložaka.
  
 
===Mogućnosti Poruka===
 
===Mogućnosti Poruka===
Line 141: Line 142:
 
*Ankete mogu imati do 256 opcija.
 
*Ankete mogu imati do 256 opcija.
  
===Attachments===
+
===Prilozi===
*Allowed on a per member group or board basis.
+
*Dozvoljeno po članstvu u grupi ili forumu.  
*The filename is hashed to increase the security (so you can upload .php files).
+
*Ekstenzija datoteke je sažeta da bi se postigla veća bezbednost (pa tako možete da dostavite .php datoteke, itd. )
*Optional restriction on what filetypes may be uploaded.
+
* Moguće ograničenje vrste datoteke koja može biti dostavljena.  
*Ability to restrict such that only registered members can view them (disables hotlinking, mostly).
+
* Mogućnost ograničenja tako da samo registrovani članovi mogu da ih vide ( onemogućava "vruće" linkovanje, uglavnom.)  
*Images can be embedded into posts.
+
* Slike mogu biti ugrađene u poruke.
  
 
===Kalendar Podrška===
 
===Kalendar Podrška===
Line 156: Line 157:
 
*Događaji se mogu spojiti sa više dana.
 
*Događaji se mogu spojiti sa više dana.
  
===Moderation Tools===
+
===Urednički Alati===
*Ability to lock and unlock a topic.
+
*Mogućnost za zaključavanje i otključavanje tema.
*Topics which are locked by an administrator can not unlocked by anyone else.
+
*Teme koje su zaključane od administratora ne mogu biti otključane od bilo koga drugog.
*Ability to allow members to use moderation on just topics they posted.
+
*Mogućnost da se dozvoli članovima da koriste uređivanje tema koje su sami objavili.
*Report to moderator link.
+
*Obavesti Urednika link.
*Delete or modify posts.
+
*Brisanje ili uređivanje poruka.
*Ability to merge/split topics.
+
*Mogućnost spajanja/Deljenje tema.
*Move or delete topics.
+
*Zalepljivanje ili odlepljivanje tema.
*Sticky or unsticky topics.
+
*Korpa/forum za sve obrisane teme i poruke.
*Recycle bin/board for all deleted topics and posts.
+
*Dnevnik uređivanja koji prikazuje uredničku aktivnost i onemogućava uklanjanje zapisa 1 dan.
*Moderation log which shows moderation activity and dissallows the removal of log entries until they are at least 24-hours old.
+
*AJAX uređivanje:
*AJAX editing:
+
*Uređivanje poruke bez osvežavanja stranice.
**Edit a post without page reloads.
+
*Dvostruki klik za uređivanje predmetaka tema na stranici poruke.
**Double click to edit topic subjects on message index.
 
  
===User Profiles and User Options===
+
===Profili Korisnika i Opcije Korisnika===
*Ability to hide your email address from the public.
+
*Mogućnost da sakrijete vašu imejl adresu od javnosti.
*Select favorite theme among the activated forum themes.
+
*Odaberite svoju omiljenu temu među aktiviranim forumskim temama.
*Select smiley set from the ones available.
+
*Odaberite svoj skup smajlija od onih koji su na raspolaganju.
*Email notification
+
*Imejl obaveštavanje
** New topics per board.
+
*Nove teme na forumu.
** Single topics.
+
*Pojedinačne teme.
** Private messages.
+
*Privatne poruke.
*Login with 'invisible' mode.
+
*Prijavljivanje u 'nevidljivom' modu.
*Options to hide other members' avatars and signatures.
+
*Opcija da sakrijete avatare i potpise ostalih članova.
*Ability to download and resize uploaded avatars.
+
*Mogućnost da preuzimate i menjate veličinu dostavljenih avatara.
*Personal text, avatar, signature, and all the niceties of forums can be used and are kept up to date in all your posts.
+
*Lični tekst, avatar, potpis, i sve pogodnosti foruma se mogu koristiti i zadržati u svim vašim porukama.
  
===User Resources===
+
===Sredstva Korisnika===
*Icons for topics you've posted to.
+
*Ikone za teme koje ste objavili.
*Show new replies to your posts.
+
*Prikaži nove odgovore na vaše poruke.
*Collapsible 'Additional Options' on post screen.
+
*Skupljive 'Dodatne Opcije' u prikazu poruke.
*Ability to view most recent messages.
+
*Mogućnost da pregledate najnovije poruke.
*List all topics that have new replies since your last visit.
+
*Popis svih tema koje sadrže nove odgovore od vaše zadnje posete.
*See who is browsing the same boards or topics as you.
+
*Pogledajte ko pretražuje iste forume ili teme kao i vi.
*Topics that span multiple pages have the page numbers listed as well as an "all" link.
+
*Teme koje su na više stranica imaju ispisane brojeve stranica kao i vezu "sve".
  
===Other features===
+
===Ostale mogućnosti===
*Several forum statistics.
+
*Nekoliko forumskih statistika
*List of users online.
+
*Popis prisutnih korisnika.
*The menu bar.
+
*Traka menija.
*News.
+
*Novosti.
*Search.
+
*Pretraga.
*Login/logout.
+
*Prijava/odjava.
*Today's events/birthdays/holidays.
+
*Današnji događaji/rođendani/praznici.
  
 
[[Category:FAQ{{Langcat|{{BASEPAGENAME}}}}]]
 
[[Category:FAQ{{Langcat|{{BASEPAGENAME}}}}]]

Latest revision as of 06:57, 14 October 2014

Warning: Display title "Features" overrides earlier display title "Karakteristike".

SMF 2.0.x je vrlo raznovrstan softver. On ima mnogo funkcija, uključujući sledeće:

Generalno

 • Koristi PHP, i sistem baze podataka: MySQL, PostgreSQL ili SQLite.
 • Sveobuhvatan sistem predložaka.
 • Napredne dozvole i upravljanje članovima.
 • Podržava više jezika u isto vreme.
 • Otvoren i dokumentovan izvorni kod.
 • Praćenje novih i starih nepročitanih poruka, ne samo od poslednje posete.
 • Dizajniran za optimalne performanse i stabilnost.
 • Multimedijalni izlaz: XHTML, XML, RSS, WAP
 • Podrška za veliki broj jezika.
 • Menadžer paketa, koji automatski instalira/deinstalira modifikacije.
 • Pretraga:
  • Pretraga celog foruma, kategorije/pojedinačnog foruma ili pretraga pojedinačne teme.
  • Pretraga privatnih poruka.

Bezbednost

 • Sve akcije zahtevaju potvrdu sesije.
 • Administracijske akcije zahtevaju unošenje korisnikove šifre (ne oslanja se na kolačiće).
 • Bitne akcije su zaključane na osnovu vremena i IP adrese, čime se sprečavaju potencijalna 'oštećenja'.
 • Broj neuspešnih prijava sa jedne IP adrese se može ograničiti i vremenski zaključati.

Podešavanja foruma

 • Mogućnost prikaza vremena potrebnog za kreiranje stranice i broja upita po stranici.
 • Stavljanje foruma u mod održavanja, čime se samo administratorima omogućava prijava.
 • Cenzurisanje reči, uključujući cenzurisanje cele reči ili dela reči.
 • Mogućnost razbijanja dugačkih reči.

Forumi i Kategorije

 • Grupisanje foruma u kategorije koje se mogu skupiti.
 • Podešavanje kategorija tako da nemaju mogućnost skupljanja.
 • Promena rasporeda foruma unutar kategorija, ili reorganizacija kategorija.
 • Kreiranje potforuma u sklopu određenih foruma.
 • Dodavanje moderatora forumima.
 • Dozvola određenoj grupi da pristupi forumu, uključujući i goste.
 • Konfigurisanje dozvola za svaku korisničku grupu na nivou foruma.
 • Indikator o novim porukama u potforumu, a bez indikatora u roditeljskom forumu.

Registracija članova

 • Zahtev za registraciju pre ulaska na forum.
 • Zahtev da se članovi slažu sa uslovima registracije pre samog procesa registrovanja.
 • Potpuno isključivanje registracije (mogućnost da samo moderatori mogu registrovati nove članove).
 • Zahtev za potvrdom imejla, slanjem linka za potvrdu.
 • Zahtev da moderatori odobre registraciju.
 • Registracija novih članova preko administratorskog centra.

Navigacija članova i autentifikacija

 • Podsetnik za šifru, putem imejla sa potvrdom (ne menja automatski vašu šifru).
 • Autentifikacija bazirana na kolačićina (cookies) i sesijama.
 • Kolačići mogu biti podešeni kao lokalni, globalni za sve subdomene ili normalni.
 • Podesivo isticanje vremena za autentifikaciju putem kolačića.

Praćenje i pronalaženje članova

 • Lista članova koja se može sortirati, kao i pretražiti (pristup listi članova se kontroliše dozvolama).
 • Moćna lista članova za administratore koja je takođe pretraživa i može se sortirati.
 • Prikaz svih grešaka, poruka i IP adresa određenog člana (praćenje korisnika).
 • Prikaz svih grešaka, poruka i IP opsega ili pojedinačne IP adrese (praćenje IP adrese).
 • Praćenje ko šta radi (pristup se kontroliše dozvolama).

Statistika

 • Višestruka statistika foruma (pristup se kontroliše dozvolama).
 • Praćenje vremena koje su korisnici proveli na forumu, u sekundama.
 • Praćenje tema, poruka, novih članova i pogodaka u toku dana.
 • Individualna statistika članova, kojoj se može pristupiti iz profila.

Novosti i Obaveštenja

 • Pošalji infodopis iz admin panela ili objavi bilo koju temu kao Obaveštenje.
 • Opcija da članovi onemogućee primanje obaveštenja.
 • Imejl ili privatne poruke vaših članova po grupama članova.
 • Prikaži pretapač vesti.

Komunikacija

 • Mogućnost za slanje sendmail-a ili SMTP (sa ili bez autentifikacije).
 • Mogućnost slanja teme prijatejlima.
 • Mogućnost pregleda verzije za štampanje u temama.

Grupe članova

 • Kreiranje članskih grupa u grupe članova po dozvolama, pravima pristupa, i/ili izgledu.
 • Dodeljivanje više članskih grupa jednom članu, sa jednom grupom kao primarnom.
 • Definisanje grupa koje se automatski dodeljuju na osnovu broja poruka.
 • Određivanje maksimalnog broja ličnih poruka koje članska grupa može imati po grupi.
 • Dodeljivanje značke ili zvezde članskoj grupi - prema primarnoj grupi.
 • Određivanje koje članske grupe mogu pristupiti forumu.

Zabranjivanje

 • Zabrana članova na osnovu njihovih korisničkih imena, imejl adrese, IP adrese ili imena hosta.
 • Podržava džokere za imejl adresu, IP adresu, i ime hosta.
 • Uključi razlog za zabranu (vidljiv zabranjenom korisniku).
 • Uključi belešku zabrane (vidljiva samo administratorima).
 • Biranje između pune zabrane, "nema poruka 'zabrane, ili zabrane registracije.
 • Uključivanje vremena isteka za zabrane.

Spoljašnja integracija

 • Integriši delove forumskog softvera u postojeći vebsajt korišćenjem SSI ili PHP.
 • Skorašnje teme ili poruke.
 • Skorašnje nove poruke na forumu.
 • Skorašnje ankete.

Izvoz forumskih podataka korišćenjem XML/RSS

 • Najnoviji članovi.
 • Vesti.
 • Najnoviji postovi.

Bežični pristup

 • Podrška za WAP, WAP2 i I-mod protokole.
 • Pretraga kroz forume/teme/poruke sa umanjenom veličinom stranice.
 • Mogućnost prijave i odjave.
 • Mogućnost pregleda novih tema/foruma sa novim odgovorima.
 • Mogućnost skoka na prvi nepročitani odgovor.
 • Mogućnost postavljanja novih poruka.

Teme i Predlošci

 • Mogućnost da omogućite ili onemogućite vašim korisnicima da odaberu sopstvenu temu.
 • Mogućnost vraćanja svih članova na određenu temu.
 • Mogućnost instalacije nove teme preko vašeg administracionog centra.
 • Administrator može dodavati smajlije i skupove smajlija.
 • Članovi mogu birati koji skup smajlija žele koristiti (ili nijedan.)
 • Teme se mogu instalirati sa "poslednje i najbolje teme" panela.
 • SSI može da ima i pokazuje podlogu i kao iz sistema predložaka.

Mogućnosti Poruka

 • Provera Pravopisa.
 • Brz Odgovor
  • Članovi ga mogu onemogućiti ili skupiti.
  • Može se koristiti "Citat".
  • Takođe sadrži "Provera Pravopisa".
 • Ogroman broj "bilten forum kodova" za upotrebu (uključujući rtl, acronym, i ostale.)
 • Mogućnost uređivanja perioda odgode pre nego što se poruka prikaže uređenom.
 • Umetanje Citat mogućnosti u prikazu poruke za brzo citiranje prethodnih odgovora.

Ankete

 • Mogu biti dodate ili uklonjene u postojećim temama.
 • Mogućnost da podesite datum isteka.
 • Mogućnost da sakrijete rezultate do isteka.
 • Mogućnost da sakrijete rezultate dok ljudi ne glasaju.
 • Mogućnost da odrediti koliko puta korisnik može glasati .
 • Ankete mogu imati do 256 opcija.

Prilozi

 • Dozvoljeno po članstvu u grupi ili forumu.
 • Ekstenzija datoteke je sažeta da bi se postigla veća bezbednost (pa tako možete da dostavite .php datoteke, itd. )
 • Moguće ograničenje vrste datoteke koja može biti dostavljena.
 • Mogućnost ograničenja tako da samo registrovani članovi mogu da ih vide ( onemogućava "vruće" linkovanje, uglavnom.)
 • Slike mogu biti ugrađene u poruke.

Kalendar Podrška

 • Prikazuje Rođendane, Događaje i Praznike.
 • Prikazuje informacije kalendara na početnoj stranici.
 • Povezuje postojeću temu sa kalendarom.
 • Odobravanje samo određenim članovima/grupama da objavljuju događaje.
 • Objavljivač događaja može uređivati događaj.
 • Događaji se mogu spojiti sa više dana.

Urednički Alati

 • Mogućnost za zaključavanje i otključavanje tema.
 • Teme koje su zaključane od administratora ne mogu biti otključane od bilo koga drugog.
 • Mogućnost da se dozvoli članovima da koriste uređivanje tema koje su sami objavili.
 • Obavesti Urednika link.
 • Brisanje ili uređivanje poruka.
 • Mogućnost spajanja/Deljenje tema.
 • Zalepljivanje ili odlepljivanje tema.
 • Korpa/forum za sve obrisane teme i poruke.
 • Dnevnik uređivanja koji prikazuje uredničku aktivnost i onemogućava uklanjanje zapisa 1 dan.
 • AJAX uređivanje:
 • Uređivanje poruke bez osvežavanja stranice.
 • Dvostruki klik za uređivanje predmetaka tema na stranici poruke.

Profili Korisnika i Opcije Korisnika

 • Mogućnost da sakrijete vašu imejl adresu od javnosti.
 • Odaberite svoju omiljenu temu među aktiviranim forumskim temama.
 • Odaberite svoj skup smajlija od onih koji su na raspolaganju.
 • Imejl obaveštavanje
 • Nove teme na forumu.
 • Pojedinačne teme.
 • Privatne poruke.
 • Prijavljivanje u 'nevidljivom' modu.
 • Opcija da sakrijete avatare i potpise ostalih članova.
 • Mogućnost da preuzimate i menjate veličinu dostavljenih avatara.
 • Lični tekst, avatar, potpis, i sve pogodnosti foruma se mogu koristiti i zadržati u svim vašim porukama.

Sredstva Korisnika

 • Ikone za teme koje ste objavili.
 • Prikaži nove odgovore na vaše poruke.
 • Skupljive 'Dodatne Opcije' u prikazu poruke.
 • Mogućnost da pregledate najnovije poruke.
 • Popis svih tema koje sadrže nove odgovore od vaše zadnje posete.
 • Pogledajte ko pretražuje iste forume ili teme kao i vi.
 • Teme koje su na više stranica imaju ispisane brojeve stranica kao i vezu "sve".

Ostale mogućnosti

 • Nekoliko forumskih statistika
 • Popis prisutnih korisnika.
 • Traka menija.
 • Novosti.
 • Pretraga.
 • Prijava/odjava.
 • Današnji događaji/rođendani/praznici.