Calendar/sv

From Online Manual

< Calendar
Revision as of 09:25, 19 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "Om kalendern är aktiverad och användare har behörighet, kan aktiviteter läggas till i kalendern genom knappen "Posta händelser" på sidan med huvudkalendern.")
Jump to: navigation, search

Kalendern (en), om administratören har aktiverat denna funktion, hittas i Huvudmenyn (en). I kalendern kan man visa högtidern, födelsedagar och aktiviteter. Födelsedagar som användarna har angivit i sina profiler visas i kalendern. Vissa eller alla användare kan ha rättighet att lägga till i kalendern. Administratörer kommer åt kalenderns inställningar via administratörscenter.

Till vänster om kalendern visas också mini-kalendrar. Dessa mini-kalendrar visar en översikt över föregående, nuvarande och kommande månad.

Lägga till aktivitet i kalendern

Om kalendern är aktiverad och användare har behörighet, kan aktiviteter läggas till i kalendern genom knappen "Posta händelser" på sidan med huvudkalendern.

Post Event is an option in the drop-down menu when selecting Calendar in the main menu. If enabled by an administrator, it is also possible to simply click on a day in the calendar in order to post a new event on that day.

Users with the appropriate permissions may see Link to Calendar at the bottom of each topic. This button enables users to create a new calendar event that is linked to the currently viewed topic.