Difference between revisions of "Bulletin board code/tr" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
Line 5: Line 5:
 
</div>
 
</div>
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==BBCode Yerleştirme==
BBCode yerleştirme
 
</div>
 
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 07:36, 12 June 2013

Bulletin board codes veya BBCodeları SMF içindeki iletileri düzenlemenin bir yoludur ve diğer çevrim için mekanlarıda. İleti sayfası içindeki butonları açıklamaları için, bakınız Basic Bulletin Board Codes. Bu makale, iç içe olan önemli kavramları açıklar.

BBCode Yerleştirme

Bir BBCode'un genel formatı üç parçadadır, bir açılış etiketi, içindeki içerik ve bir kapanış etiketi, aşağıda gösterildiği gibi:

Bold and italic text

You can place one BBCode tag inside another as long as the child tag is closed before the parent tag. For example, the correct way to make bold and italic text is:

[b][i]bold & italic text[/i][/b]

This is shown more easily when the tags are indented:

[b]
  [i]
    bold & italic text
  [/i]
[/b]

The next example is incorrectly nested, which is easily shown with indented tags:

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
  [i]
    bold & italic text
[/b]
  [/i]

See Also