Bulletin board code/sv

From Online Manual

< Bulletin board code
Revision as of 10:25, 15 January 2016 by Bonnie'lass (talk | contribs) (Created page with "Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan: {{code|[b][i]fet & kursiv t...")
Jump to: navigation, search

BB-kod är ett sätt att formatera inlägg i SMF och många andra hemsidor. Läs mer om knapparna, se BB-kod (en). Denna sida förklarar nyttan med nästlade bb-koder.

Nästlade BB-koder

BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:

[open]   innehållstext   [/close]
[b]     fet text    [/b]

=När sortering har betydelse: del 1

Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:

[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]

Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:

[i][b]bold & italic text[/b][/i]

The correct method can be visualized more clearly when the tags are indented:

[b]
  [i]
    bold & italic text
  [/i]
[/b]

The next example is incorrectly nested. The last two lines show that the parent tag [b] was closed before the child tag [i].

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
  [i]
    bold & italic text
[/b]
  [/i]

When Order Matters, Part 2

The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as size, bold, or italic are paired with the text-alignment tags center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also