Difference between revisions of "Bulletin board code/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen <nowiki> [b]</nowiki> stängdes före under-taggen <nowiki>[i]</nowiki>. {{code|[b][i]fet & kurs...")
Line 25: Line 25:
 
[/b]}}
 
[/b]}}
  
The next example is incorrectly nested. The last two lines show that the parent tag <nowiki>[b]</nowiki> was closed before the child tag <nowiki>[i]</nowiki>.
+
Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen <nowiki>
{{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
+
[b]</nowiki> stängdes före under-taggen <nowiki>[i]</nowiki>.
 +
{{code|[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
 
[b]
 
[b]
 
     [i]
 
     [i]
         bold & italic text
+
         fet & kursiv text
 
[/b]
 
[/b]
 
     [/i]}}
 
     [/i]}}

Revision as of 10:28, 15 January 2016

BB-kod är ett sätt att formatera inlägg i SMF och många andra hemsidor. Läs mer om knapparna, se BB-kod (en). Denna sida förklarar nyttan med nästlade bb-koder.

Nästlade BB-koder

BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:

[open]   innehållstext   [/close]
[b]     fet text    [/b]

=När sortering har betydelse: del 1

Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:

[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]

Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:

[i][b]fet & kursiv text[/b][/i]

Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:

[b]
  [i]
    fet & kursiv text
  [/i]
[/b]

Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen [b] stängdes före under-taggen [i].

[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
[b]
  [i]
    fet & kursiv text
[/b]
  [/i]

When Order Matters, Part 2

The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as size, bold, or italic are paired with the text-alignment tags center, left, right, and pre. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

See Also