Difference between revisions of "Bulletin board code/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Created page with "==Nästlade BB-koder==")
(Created page with "* {{llink|Basic Bulletin Board Codes|text=Vanliga BB-koder}} * {{llink|Alphabetical list of all bulletin board codes|text=Alfabetisk lista på alla BB-koder}}")
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
==Nästlade BB-koder==
 
==Nästlade BB-koder==
  
The general format of a BBCode tag has three parts: an opening tag, the inside content and a closing tag, as shown below:
+
BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:  
{{code|[open]      text inside      [/close]
+
{{code|[open]      innehållstext    [/close]
[b]        bold text        [/b]}}
+
[b]        fet text        [/b]}}
  
===When Order Matters, Part 1===
+
===När sortering har betydelse: del 1==
  
You can place one BBCode tag inside another as long as ''the child tag is closed before the parent tag''. For example, the correct way to make bold and italic text is:
+
Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:
{{code|[b][i]bold & italic text[/i][/b]}}
+
{{code|[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]}}
You can also do it in the following way, which is also valid, with the same tags in reverse order:
+
Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:
  
{{code|[i][b]bold & italic text[/b][/i]}}
+
{{code|[i][b]fet & kursiv text[/b][/i]}}
  
The correct method can be visualized more clearly when the tags are indented:
+
Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:
 
{{code|[b]
 
{{code|[b]
 
     [i]
 
     [i]
         bold & italic text
+
         fet & kursiv text
 
     [/i]
 
     [/i]
 
[/b]}}
 
[/b]}}
  
The next example is incorrectly nested. The last two lines show that the parent tag <nowiki>[b]</nowiki> was closed before the child tag <nowiki>[i]</nowiki>.
+
Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen <nowiki>
{{code|[b][i]bold & italic text[/b][/i]
+
[b]</nowiki> stängdes före under-taggen <nowiki>[i]</nowiki>.
 +
{{code|[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
 
[b]
 
[b]
 
     [i]
 
     [i]
         bold & italic text
+
         fet & kursiv text
 
[/b]
 
[/b]
 
     [/i]}}
 
     [/i]}}
  
===When Order Matters, Part 2===
+
===När sortering har betydelse: del 2==
  
The order in which tags are nested is important when text-formatting tags such as ''size'', ''bold'', or ''italic'' are paired with the text-alignment tags ''center'', ''left'', ''right'', and ''pre''. Formatting tags must be placed inside alignment tags. For example, for the size tag to change the font, it must be placed as follows:
+
I vilken ordning taggarna kommer är viktigt när text-formatering såsom "size", "bold" eller "italic" skrivs med text-justerande taggar såsom "center", "left", "right" och "pre". Formaterings-taggar måste komma efter justerings-taggar. Till exempel, för att ändra storlek på ett teckensnitt måste du ange följande:
  
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
 
{{code|<nowiki>[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]</nowiki>}}
  
Nesting the size tags as per the example below will result in this tag not working:
+
Nästlade storlekstaggar som skrivits på nedan sätt fungerar inte:
  
 
{{code|<nowiki>[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]</nowiki>}}
 
{{code|<nowiki>[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]</nowiki>}}
  
==See Also==
+
==Se även==
  
* {{llink|Basic Bulletin Board Codes|text=Basic Bulletin Board Codes}}
+
* {{llink|Basic Bulletin Board Codes|text=Vanliga BB-koder}}
* {{llink|Alphabetical list of all bulletin board codes|text=Alphabetical list of all bulletin board codes}}
+
* {{llink|Alphabetical list of all bulletin board codes|text=Alfabetisk lista på alla BB-koder}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}
 
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 10:33, 15 January 2016

BB-kod är ett sätt att formatera inlägg i SMF och många andra hemsidor. Läs mer om knapparna, se BB-kod (en). Denna sida förklarar nyttan med nästlade bb-koder.

Nästlade BB-koder

BB-kod har som standard tre delar: en öppnings-tagg, innehållet och en stängnings-tagg. Se exempel nedan:

[open]   innehållstext   [/close]
[b]     fet text    [/b]

=När sortering har betydelse: del 1

Du kan placera en bb-kod inuti en annan så länge taggen inuti stängs före huvudtaggen, se exempel på hur man skapar fet och kursiv text nedan:

[b][i]fet & kursiv text[/i][/b]

Du kan också göra samma formatering i omvänd ordning:

[i][b]fet & kursiv text[/b][/i]

Formateringen kan bli lättare att läsa när taggarna är indragna:

[b]
  [i]
    fet & kursiv text
  [/i]
[/b]

Nästa exempel är inte korrekt. The sista två raderna visar att huvud-taggen [b] stängdes före under-taggen [i].

[b][i]fet & kursiv text[/b][/i]
[b]
  [i]
    fet & kursiv text
[/b]
  [/i]

=När sortering har betydelse: del 2

I vilken ordning taggarna kommer är viktigt när text-formatering såsom "size", "bold" eller "italic" skrivs med text-justerande taggar såsom "center", "left", "right" och "pre". Formaterings-taggar måste komma efter justerings-taggar. Till exempel, för att ändra storlek på ett teckensnitt måste du ange följande:

[center][size=36pt][b][u]text[/u][/b][/size][/center]

Nästlade storlekstaggar som skrivits på nedan sätt fungerar inte:

[size=36pt][center][b][u]text[/u][/b][/center][/size]

Se även