Bulletin board code/no

From Online Manual

< Bulletin board code
Revision as of 05:25, 29 July 2011 by Roar (talk | contribs) (Created page with "Dette vises lettere når kodene har innrykk:")
Jump to: navigation, search

Oppslagstavlkoder eller BB koder er en måte å formatere innlegg i SMF og mange andre steder på nettet. For en forklaring til de forskjellige knappene på innleggsside, se Basic Bulletin Board Codes. Denne artikkelen forklarer de viktige begrep i parentesstruktur.

Nesting BBCodes

Det generelle formatet for en BB kode har tre deler, en åpningstagg, innhold og en avsluttende tagg, som vist nedenfor:

Fet og kursiv tekst

Du kan plassere en BB kodetagg inne i en annen så lenge undertaggen er lukket før den overordnede taggen. Dette er den korrekte måten å lage fet og kursiv tekst:

Dette vises lettere når kodene har innrykk:

The next example is incorrectly nested, which is easily shown with indented tags:

[b][i]bold & italic text[/b][/i]
[b]
    [i]
        bold & italic text
[/b]
    [/i]

See Also